Informatie

CORONA

Bij Logopedie Noord werken we één op één. Dit doen wij zowel met beeldbellen als ‘live’ in de praktijk, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en onderstaand hygiëneprotocol. Hierdoor kunnen we tóch openblijven en onze begeleidingstrajecten vervolgen. We merken dat veel kinderen die wij behandelen ‘beeldbel-moe’ raken, tegelijkertijd zien we dat het begeleiden in de praktijk heel goed mogelijk blijkt als we ons houden aan een aantal afspraken. Daarom hebben we onderstaand protocol voor de mogelijkheid tot begeleiding in de praktijk opgesteld. Zo blijven wij er alles aan doen om de behandelingen op maat te kunnen blijven geven en continuïteit te bieden aan de cliënten en hun voortgangsproces.

  • Klanten zijn welkom mits zij -en hun nabije omgeving- gezond of minstens 48 uur vrij van klachten zijn
  • Schoonmaak van ruimtes vindt dagelijks plaats
  • Schoonmaak van deurklinken en gebruikte materialen vindt na élk begeleidingsmoment plaats
  • Deuren staan zoveel mogelijk open om contact met deurklinken te minimaliseren, ruimtes worden continu geventileerd
  • Zo mogelijk wordt na elke leerling een pauzemoment gepland om hygiëne-maatregelen uit te voeren
  • De wachtruimte wordt niet gebruikt; ouders/verzorgers verzoeken we om buiten te wachten
  • In alle kamers is werken met 1,5 meter afstand mogelijk gemaakt
  • We hebben een perspex scherm tussen de behandelaar en de cliënt geplaatst

Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM en zijn we vooral heel blij en enthousiast dat we de kinderen op deze wijze tóch kunnen blijven ondersteunen!

IDENTIFICATIEPLICHT

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft.

Verdere informatie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

PRIVACY

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopedie Noord gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG).

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Hiervoor hebben wij een privacy policy opgesteld.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Marjolijn van Zanten Solleveld.

In het geval van een klacht heeft u hier meer informatie.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love