Praktijkinformatie

IDENTIFICATIEPLICHT

Als u medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij zich heeft.

Verdere informatie kunt u ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

PRIVACY

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopedie Noord gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG).

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn. Hiervoor hebben wij een privacypolicy opgesteld.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met uw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kunt u zich richten tot de praktijkhouder, Marjolijn van Zanten Solleveld.

In het geval van een klacht heeft u hier meer informatie.