Maaike Bakker

Ik ben Maaike Bakker en sinds januari 2017 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Noord-Enschede. Naast mijn werk binnen de praktijk heb ik werkervaring op gedaan binnen een Kinderdagcentrum (Aveleijn) en ben ik nu ook nog werkzaam bij Kentalis op de vroegbehandeling waarbij ik werk op een behandelgroep met kinderen met (vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis.

Ik heb mij gespecialiseerd op verschillende gebieden binnen de logopedie. Zo heb ik een cursus gevolgd gericht op OMFT (Oro Myofunctionele Therapie) waarmee ik kinderen en volwassenen kan helpen bij de problemen die ontstaan ten gevolge van afwijkende mondgewoonten, waaronder: open mondgedrag, slissen en verkeerde slikgewoonten.

Daarnaast heb ik de cursus ‘Logopedie bij kinderen met schisis’ gevolgd, hierdoor ben ik bevoegd om kinderen met problemen ten gevolge van schisis te behandelen.

Ook heb ik de cursus ‘Kinesiotaping in de logopedie’ afgerond. Hier heb ik geleerd hoe ik middels verschillende tapetechnieken mensen met uiteenlopende klachten kan helpen. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan mensen met o.a. stemklachten, slikklachten, afwijkende mondgewoonten en pijnklachten in gezicht en halsgebied.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Je kunt mij op maandag, woensdag en vrijdag vinden op de Bonifatius school aan Zaanstraat 10.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love