Marjolijn van Zanten Solleveld

Marjolijn van Zanten Solleveld heeft deze logopediepraktijk sinds 2000. Daarnaast is zij 12 jaren werkzaam geweest op het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige spraak-, taalachterstand en kinderen die slechthorend / doof zijn.

Marjolijn heeft regelmatig nascholing gevolgd op de volgende gebieden: stotteren, gebaren, stem, tweetaligheid, lees- en spellingsproblemen en liplezen / spraakafzien.

Zij is lid van de N.V.L.F. en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Verder is zij lid van de Kwaliteitskring Enschede.


Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love