Taal

  • Taalontwikkelingsstoornis (b.v. kleine woordenschat / moeite met de zinsbouw)
  • Afasie
  • Dysfasie
  • Tweetaligheid
  • Auditieve vaardigheden, spellingsregels en leesproblemen
  • Concentratieproblemen